Redaktör och ansvarig utgivare: Hans Nilsson, mobil: 076 113 70 18
E-post: skogsvagen.flygsfors@google.com       Senaste revidering:  2017 03 05Hyr
Folkets Hus
Ring
Henry på:
0481-300 30
070 645 93 24
070-037 77 48

Folkets Hus interiör

Aktualiteter:
Bilproblem i Orrefors
Det kan vara svårt att parkera, när man envisas att göra det där det är lite väl trångt.

Se bilder …


 
Turistkartor över Flygsfors och andra samhällen.

Det finns en ansökan till Länstyrelsen i Kalmar Län betr. stöd för anläggning av fiberkabel i 38040 - området.
Inskickad i juli 2015.
Kompl. år 2016 12 01.
     Se
sid 1  och  sid 2    
   
Hans NilssonFlygsfors Glasriket Flygsfors Samhällsförening Flygsfors Folkets Husförening Glasbruk kring Flygsfors Sevärdheter Vandringsleder
Flygsfors Samhällsförening.     Nyheter.     Senaste styrelsemötena Flygsfors Folkets Hus.     Nyheter.     Senaste styrelsemötena

Välkommen till
Flygsfors
mitt i
Glasriket

Årsmötena avverkade
I måndag's (27/2) hade Flygsfors Samhällsförening och
Flygsfors Folkets Husförening årsmöten, i Flygsfors Folkets Hus.
Vi var ett fyrtiotal närvarande.
De motioner som diskuterades var: att fortsätta att påverka kommunen
så att hastighetsbegränsande åtgärder på Bruksvägen vidtogs, ex med betongrör,
att gc-väg med trottoar genom samhället blev verklighet,
att det sattes ut soffor på några platser i samhället, för vila och rekreation.

                           Glad Påsk

                                  önskar

Flygsfors Samhällsförening o Flygsfors Folkets Husförening