Hans Nilsson, mobil: +46(0)76 113 70 18.  E-post: skogsvagen.flygsfors@gmail.com
Flygsfors Glasriket Flygsfors Samhällsförening Flygsfors Folkets Husförening Glasbruk kring Flygsfors Sevärdheter Vandringsleder

Flygsfors Samhällsförenings styrelse för år 2017

Ordförande:                 Pe - Ge Svensson              Telnr:  0481 - 307 76
Adress:                         Hemmingtorpsvägen 9      Mobil: 073 -  072 55 10
                                        380 40 ORREFORS
Email:                            pegesvensson@hotmail.com

Vice ordförande:        Karl-Axel Olovsson

Sekreterare:                Bernt Staremo

Vice sekreterare:        Vakant

Kassör:                         Eva Baranyai

Styrelseledamöter:    Henry Islo

Styrelseersättare:      Jessica Molander

Revisor:                       Lena Slättman

Revisorsuppleant:     Inger Heimén

Ombud marknadskommittén: Karl-Axel Olovsson

IT - Kommitté              Vilande

Framtidsgruppen:      Hans Nilsson

Ungdomsrepresentant: Vakant

FNYTT: Redaktion      Gullan Svensson (Sammankallande) (Ansvarig utgivare)

                                         Pe-Ge Svensson

                                         Kristina Baranyai

                                         Anders Baranyai

Fiskekommittén:         Inngolf  Slättman (Sammankallande)

                                         Bo Johansson

                                         Göran Gustavsson

                                         Janos Baranyai

                                         Olle Kryssing                                  

                                         Per-Anders Söderlund

                                         Sonny Rosander

 Pensionärsrepresentant: Bo Johansson

Representant Musik i Glasriket: Mia Camitz

Valberedning:             Gullan Svensson (Sammankallande)

                                         Pe-Ge Svensson och vakant Samhällsförenings styrelse