Hans Nilsson, mobil: +46(0)76 113 70 18.  E-post: skogsvagen.flygsfors@gmail.com

Flygsfors

Nyheter

Flygsfors Glasriket Flygsfors Samhällsförening Flygsfors Folkets Husförening Glasbruk kring Flygsfors Sevärdheter Vandringsleder


Protokoll fört vid styrelsemöte Flygsfors Samhällsförening 170116

Närvarande: Karl-Axel Olovsson, Henry Islo, Bernt Staremo, Eva Baranyai, Johanna Slättman, Max Baranyai, Jessica Molander.

§1.  Mötet öppnas av vice ordförande Karl-Axel Olovsson, som hälsar alla välkomna.

§2.  Det förelagda förslaget till dagordning godkänns.

§3.  Föregående protokoll godkänns.

§4.  Ekonomi: I kassan finns det 6684 kr, på banken finns det 3008 kr varav  fiskekommiten har 2735 kr. Det är 111 medlemmar som har betalat avgift.

§5.  Skrivelser: Kommunen undrar om det finns några aktiviteter på sportlovet, men det har vi inte.

§6.  Rapporter: Ljusvandringen: Det kom mycket folk ca 70 st vi gick ca 500 kr i vinst.

                       Julafton kom det ca 40-50 st varav 10 st barn. Ca 170 lotter såldes.

                       Julgranen kommer att var tänd januari ut.

                       FOG fiber är nu upplöst.

                       Henry ringde till Tomas på kommunen om ängsmark, fick då reda på att han visste         inte att han hade hand om det, men vi anmälde vilka ytor vi ville ha och han skulle         ta hand om det.

§7.  Projekt: Inga just nu.

§8.  FNYTT: Den kom ut som den skulle.

§9. Övriga frågor: Ang räddningstjänsten så skickar Gadderås Samhällsförening, Gullaskruv's Samhällsförening, Flygsfors Samhällsförening, Orrefors Samhällsförening en gemensam skrivelse till kommunalrådet Kristina Davidsson till kommunstyrelsen till de politiska partierna och Länsstyrelsen om att vi inte bara kan ha 2 man på brandstationen i Orrefors.

§10. Nästa möte är årsmötet 27/2 kl 18:00 Karl-Axel ska höra med Sollan om fika till detta möte.

§11. Mötet avslutas och vice ordförande Karl-Axel Olovsson tackar för visat intresse.

Vid protokollet   Justeras


………………………………………………..  ………………………………………………..

Johanna Slättman                  Karl-Axel Olovsson

Sekreterare