Hans Nilsson, mobil: +46(0)76 113 70 18.  E-post: skogsvagen.flygsfors@gmail.com

Nyhetssidan

Flygsfors Glasriket Flygsfors Samhällsförening Flygsfors Folkets Husförening Glasbruk kring Flygsfors Sevärdheter Vandringsleder


Protokoll fört vid styrelsemöte Samhällsföreningen 15/1, 2018

Närvarande: Karl-Axel Olovsson, Solveig Olovsson, Henry Islo, PeGe Svensson, Bernt Staremo,

§1. Mötet öppnas av ordförande PeGe Svensson som hälsar alla välkomna.

§2. Det förelagda förslaget till dagordning godkänns.

§3 Föregående protokoll godkänns.

§4 Ekonomi: Kassören kunde ej närvara denna gång.

§5. Skrivelser: Inga denna gång.

§6. Rapporter: Bernt har skickat vårt önskemål om egen postort till berörda aktörer. Kommunen skall återkomma med skriftligt svar men har via tfn meddelat att de anser sig inte ha mandat för att fatta beslut i frågan. Bernt kontaktar Bergs Timber för att få med dem i ändringsprocessen. Bernt påmindes om att snarast ta tag i försäkringsfrågan. Ljusvandringen lockade mycket folk trots blötsnö och avsaknad av vitt på marken. Nästa år skall vi satsa på marschaller utan lock då de är betydligt lättare att tända.

Föreningen vill skicka ett speciellt tack till Ingolf och Lena för deras hjälp med utplacering och borttagning av marschaller efter ljusvandringen stort TACK!

§7. Projekt: Kalle samordnar jobbet med nedtagning av julgranen.

§8. Aktiviteter: Tips & bingopromenaden startar 11/3 och för att locka fler deltagare beslutade styrelsen att vi bjuder på korv och fika till dem som betalar för vandringen vid detta tillfälle.

§9. Övriga frågor: Årsmöte 26/2 2018, kl. 18.00 Kallelse skickas ut 4/2, motioner skall ha inkommit senast 29/1.

§10. Nästa möte är 19/2, kl. 18.30, PeGe fixar fika.

§11. Mötet avslutas och ordförande PeGe Svensson tackar för visat intresse.


Vid protokollet                                                             Justeras


……………………………………………………………..         …………………………………………………………….

Bernt Staremo, sekreterare                                      PeGe SvenssonProtokoll fört vid styrelsemöte Samhällsföreningen 27/12, 2017

Närvarande: Karl-Axel Olovsson, Solveig Olovsson, Henry Islo, PeGe Svensson, Bo Johansson, Bernt Staremo,

§1. Mötet öppnas av ordförande PeGe Svensson som hälsar alla välkomna.

§2. Det förelagda förslaget till dagordning godkänns.

§3  Föregående protokoll godkänns.

§4  Ekonomi: Kassören kunde ej närvara denna gång.

§5. Skrivelser: Postnummerrådet har aviserat postnummerändring för Orrefors fr.o.m. 5 mars 2018.      Styrelsen beslutade att Flygsfors skall ansöka om eget postnr för att inte förväxlas med Orrefors,      Bernt skickar ansökan till beslutande aktörer.

§6. Rapporter: Föreningen saknar försäkring, Bernt kollar upp detta snarast med bl.a. If. Pe-Ge och      Kalle rapporterade från Kommunens info.möte 29/11 gällande bl.a. arbets-miljöansvar. Pe-Ge har      skickat ut en sammanställning till samtliga i styrelsen.

§7. Projekt: Ljusvandring med tillhörande bingo, frågesport och korvgrillning. Styrelsen arrangerar      detta med gemensamma krafter i vanlig ordning den 30/12 kl.       17.00.

     Karl-Axel och Solveig föreslog att F-nytt i sin nuvarande form ersätts av ett månadsblad till      samtliga hushåll i Flygsfors, bladet skulle innehålla aktuella notiser        som berör innevånarna.      Styrelsen funderar vidare på förslaget till kommande möte.

     Henry har fått positiv respons från innehavaren av Flygsfors domännamn som är villig att på      något sätt överlåta namnet. Henry jobbar vidare med att få till ett avslut.

     Nästa nr av F-nytt kommer ut i mars.

§8. Aktiviteter: Inga nya denna gång

§9. Övriga frågor: Årsmöte 26/2 2018, kl. 18.00 Kallelse skickas ut 4/2, motioner skall ha inkommit      senast 29/1.

§10. Nästa möte är 15/1, kl. 18.30, Sollan fixar fika.

§11. Mötet avslutas och ordförande PeGe Svensson tackar för visat intresse.


    Vid protokollet                                                             Justeras


……………………………………………………………..         …………………………………………………………….

    Bernt Staremo, sekreterare                                      PeGe Svensson


Protokoll fört vid styrelsemöte Samhällsföreningen 27/11, 2017

Närvarande:Karl-Axel Olovsson,Henry Islo, PeGe Svensson, Bo Johansson

Bernt Staremo, Eva Baranyai

§1. Mötet öppnas av ordförande PeGe Svensson som hälsar alla välkomna.

§2. Det förelagda förslaget till dagordning godkäns.

§3 Föregående protokoll godkänns.

§4 Ekonomi: Bank 8 833 kr, kassa 3 121 kr. Medlemsavgifter 7 000 kr har inkommit. Tips och bingopromenaderna har hittills gett 6 854 kr.

§5. Skrivelser: Påminnelse har inkommit gällande möte med kommunen 29/11. PeGe tar upp frågor som vattenpölar som inte rinner bort från gatorna pga sättningar efter fibergrävning. Behov av grusning vid dammens vindskydd, med allt regnandet liknar det mer en leråker än en väg. Samhällsföreningen väntar på ersättning från kommunen för materialutlägg gällande annonspelaren och taket till vindskyddet vid dammen.

§6. Rapporter: PeGe har fixat lampor till gamla ljusslingan. Lampor skall bytas onsdag 29/11 kl. 10.00, granen reses fredag 1/12 kl. 13.00.

§7. Projekt: Maschaller skall komletteras/inköpas till ljusvandringen 31/12, även ficklampor skall funktionskontrolleras, Bernt fixar detta.

Julafton vid granen, Bernt är tomte och fixar godispåsar (30 st), tid senast 17.00.

Domännamn ”flygsfors.se” Henry tar kontakt med innehavaren Helen Linnéardsson för att om möjligt få till en överlåtelse. Om det går att ordna kommer Henry att ansvara för hemsidan.

§8. Aktiviteter: F-nytt beräknas komma ut 1 vecka före jul med info om aktiviteter som jul vid granen, ljusvandring kring dammen mm.

§9.Övriga frågor: Årsmöte 26/2 2018, kl. 18.00 Kallelse skickas ut 4/2, motioner skall ha inkommit senast 29/1.

§10. Nästa möte är 27/12, kl. 18.30, Bernt fixar fika.

§11. Mötet avslutas och orförande PeGe Svensson tackar för visat intresse.


Vid protokollet                                                             Justeras


……………………………………………………………..         …………………………………………………………….


Bernt Staremo, sekreterare                                      PeGe Svensson

Protokoll fört vid styrelsemöte Samhällsföreningen 23/10 2017

Närvarande: Karl-Axel Olovsson, Solveig Olovsson, PeGe Svensson, Bo Johansson, Eva Baranyai, Henry Islo, Bernt Staremo.

§1.  Mötet öppnas av ordförande PeGe Svensson som hälsar alla välkomna.

§2.  Det förelagda förslaget till dagordning godkänns.

§3.  Föregående protokoll godkänns.

§4.  Ekonomi: Eva rapporterar vid nästa möte

§5.  Skrivelser: Fritidsförvaltningen kallar ordföranden till informationsträff den 29/11 för diskussion om olika investeringsbehov. PeGe skulle höra om Ingolf ville komma med, Kalle kunde också åka.

§6.  Rapporter Henry rapporterade att kommunen nu har påbörjat arbetet med cykelbana genom att bl.a. inventera vilka träd som skall fällas, arbete med banan beräknas börja första halvåret 2018.

Renoveringen av annonspelaren är klar och har utförts av frivilliga med Ingolf Slettman i spetsen. På uppdrag av styrelsen har han även ansökt om pengar för material till både pelaren och vindskyddet vid dammen som måste få nytt tak.

Som tidigare diskuterats så har klippning av våra gräsytor inte skötts på ett tillfredställande sätt. Styrelsen beslöt att endast betala ersättning för 4 ggr á 600:- = 2400:-.

Kommunen kommer fortsättningsvis att ansvara för klippning av gräsytor pga krav på arbetsgivar- och miljöansvar som gäller för den som utför klippning.


§7.  Projekt: Eva fick i uppgift att undersöka hur vi löser julgransbelysningen, det finns både gamla och nya slingor så frågan är vad som är användbart.


§8.  Aktiviteter: Inga nya på gång.


§9.  Övriga frågor: Återställandet av vägbeläggning efter grävningen av fiber är inte helt korrekt gjort, bl.a. bildas vattensamlingar där de inte borde vara. PeGe tar upp frågan med ansvarig på kommunen.


§10. Nästa möte är 27/11 kl 18:30, Eva fixar fika.


§11. Mötet avslutades och ordförande PeGe Svensson tackar för visat intresse.Vid protokollet   Justeras


………………………………………………………….  ……………………………………………….

Bernt Staremo                              PeGe Svensson

Sekreterare