Flygsfors Glasriket Flygsfors Samhällsförening Flygsfors Folkets Husförening Glasbruk kring Flygsfors Sevärdheter Vandringsleder
Hans Nilsson, mobil: +46(0)76 113 70 18.  E-post: skogsvagen.flygsfors@gmail.com
Protokoll fört vid styrelsemöte Folkets Hus Förening 170116

Närvarande: Karl-Axel Olovsson, Henry Islo, Jessica Molander, Eva Baranyai, Bernt Staremo, Johanna Slättman, Max Baranyai.

§1.  Mötet öppnas av ordförande Karl-Axel Olovsson och han hälsar alla välkomna.

§2.  Det förelagda förslaget till dagordning godkänns.

§3.  Föregående protokoll godkänns.

§4.  Ekonomi: Uthyrning har vi 3-4 st den närmaste månaden På affärskontot finns 6645 kr, kapitalkontot 33441 och i kassan 5640 kr. Vi har för nuvarande lån på 56740 kr.

§5.  Skrivelser: Henry försöker att ändra adress ännu en gång.

§6.  Rapporter: Det har varit en vattenläcka på ungdomsgården, rörmockare och försäkringsbolag är kontaktade.

               Fiberrör är framgrävda till Folkets Hus och till ungdomsgården.

§7.  Projekt: Inga just nu.

§8.  Aktiviteter: Det måste bli mer engagemang från styrelsen vid fester om det ska bli fler        fester.

§9.  Övriga frågor: Inga denna gång.

§10. Nästa möte är årsmötet 27/2 kl 18:00. Karl-Axel ska höra med Sollan om fika till detta möte.

§11. Mötet avslutas och ordförande Karl-Axel Olovsson tackar för visat intresse.

Vid protokollet   Justeras


………………………………………………………….  ……………………………………………….

Johanna Slättman                             Karl-Axel Olovsson

SekreterareProtokoll fört vid styrelsemöte Folkets Hus Förening 161205

Närvarande: Karl-Axel Olovsson, Henry Islo, PeGe Svensson, Eva Baranyai, Bernt Staremo, Johanna Slättman, Max Baranyai.

§1.  Mötet öppnas av ordförande Karl-Axel Olovsson och han hälsar alla välkomna.

§2.  Det förelagda förslaget till dagordning godkänns.

§3.  Föregående protokoll godkänns.

§4.  Ekonomi: I kassan finns 3665 kr, affärskontot 2515, kapitalkontot 36441. Festen gick med vinst på 2593 kr. Uthyrning har vi 3-4 st den närmaste månaden.

§5.  Skrivelser: Inga denna gång.

§6.  Rapporter: Peab kan gräva fiber hela Bruksvägen utom 4 hus. Dom vill istället gräva från Gadderåsvägen och över hela Folkets hus tomt och ner till de berörda husen. Detta kommer vi att gå med på så länge dom kan gräva fram till vårt hus också. Henry ska kolla detta med Peab.

§7.  Projekt: Årsmöte :27/2 kl 18:00 första utskick v3 andra v 6.

§8.  Aktiviteter: Inga denna gång.

§9.  Övriga frågor: det är sprayat med färg på vår ytterdörr. Hur får man bort detta. Max kollar.

§10. Nästa möte är 16/1 kl 18:30, Max fixar fika.

§11. Mötet avslutas och ordförande Karl-Axel Olovsson tackar för visat intresse.

Vid protokollet   Justeras


………………………………………………………….  ……………………………………………….

Johanna Slättman                             Karl-Axel Olovsson

SekreterareFlygsfors
Folkets Hus - Nyheter