Folkets Hus - Aktuellt
Flygsfors Glasriket Flygsfors Samhällsförening Flygsfors Folkets Husförening Glasbruk kring Flygsfors Sevärdheter Vandringsleder
Hans Nilsson, mobil: +46(0)76 113 70 18.  E-post: skogsvagen.flygsfors@gmail.com


                         

Protokoll fört vid styrelsemöte Folkets Hus Förening 28/5, 2018

Närvarande: Karl-Axel Olovsson, Solveig Olovsson, Eva Baranyai, Henry Islo, Bernt Staremo, Tommy Ganeholt.

§1.  Mötet öppnas av ordförande Karl-Axel Olovsson som hälsar alla välkomna.

§2.  Det förelagda förslaget till dagordning godkänns.

§3.  Föregående protokoll godkänns.

§4.  Ekonomi: Affärskonto 667:-, Kapitalkonto 16 441:-, Kassa 374:-.

§5.  Skrivelser: Inga skrivelser denna gång.

§6.  Rapporter: Styrelsen diskuterade när och hur nyckel till Folkets Hus skall hämtas och lämnas vid

uthyrning. Vi beslöt att nyckel får hämtas tidigast 18.00 kvällen innan hyrd dag och återlämnas

senast 12.00 dagen efter hyrd dag. Hyran för huset är 900:-/dygn och inget annat. Kalle rapporterade

från dansmötet 21/5 att ekonomin inte tillåter någon aktivitet just nu. Kalle rapporterade från mötet

med Eva Karlsson från Folkets Hus och Parker, hon bistår oss med underlag för uppdatering av

stadgarna inför utgivande av ägarandelar. Eva kommer även att hålla ett informationsmöte

augusti/september, hon återkommer om datum och tid. Kalle och Bernt jobbar vidare med

stadgarna.

§7.  Projekt: Surströmmings planeras till 1/9, pris 200:-/person, Sollan ansvarar som vanligt för maten. Den 6/10 anordnar vi ”Mogen dans i Skopan”. Reklamlappar samt affischer tas fram snarast, Bernt fixar lapparna. Sonny hjälper oss att sprida budskapet när han är på olika dansträffar. Musiken är bokad med coverbandet Bengt Ingvarz och pågår mellan 16.00–21.00.

Familjesöndag diskuterades och är under planering, Kalle o Sollan håller i taktpinnen för den aktiviteten.

§8.  Aktiviteter:

§9.  Övriga frågor: Inga övriga frågor

§10. Nästa möte är 26/6 kl 19.00, Bernt fixar fika.

§11. Mötet avslutas och ordförande Karl-Axel Olovsson tackar för visat intresse.


Vid protokollet   Justeras


………………………………………………………….  ……………………………………………….

Bernt Staremo                              Karl-Axel Olovsson

Sekreterare


Protokoll fört vid styrelsemöte Folkets Hus Förening 19/3, 2018

Närvarande: Karl-Axel Olovsson, Solveig Olovsson, PeGe Svensson, Eva Baranyai, Henry Islo, Bernt Staremo, Tommy Ganeholt, Hans Nilsson.

§1.  Mötet öppnas av ordförande Karl-Axel Olovsson som hälsar alla välkomna.

§2.  Det förelagda förslaget till dagordning godkänns.

§3.  Föregående protokoll godkänns.

§4.  Ekonomi: Konto 80 157:-, lån 48 800:-

§5.  Skrivelser: Inga skrivelser denna gång.

§6.  Rapporter: Kalle vill fortsätta med medlemsskapet i Folkets Hus & Parker då det ger oss en hel del fördelar, styrelsen godkände detta. Nya delar till cenens sidostycken behöver fixas pga brandsynen, PeGe har fått uppdraget att ordna detta. Stora kulisser målade för länge sedan fanns förvarade bakom cenen. De är i så dåligt skick så de bör förvaras på ett mer betryggande sätt och ev. restaureras. Hans kollar vad det finns för möjligheter.

§7.  Projekt: Inga nya projekt

§8.  Aktiviteter: : Vårparty 7–8 april + Valborg

§9.  Övriga frågor: Kalle anser att kopiatorn är onödigt kapabel och dyr i förhållande till vårt behov, Henry kollar upp när vi kan frigöra oss från hyreskontraktet på ett så ekonomiskt och fördelaktigt sätt som möjligt. Vi skall träffa styrelsen för Gullaskruvs Folkets Hus den 11/4 för att diskutera möjligheter till samarbeten som gynnar föreningarna, mötet sker i Flygsfors.

§10. Nästa möte är 23/4 kl 18:30, Henry fixar fika.

§11. Mötet avslutas och ordförande Karl-Axel Olovsson tackar för visat intresse.


Vid protokollet   Justeras


………………………………………………………….  ……………………………………………….

Bernt Staremo                              Karl-Axel Olovsson

Sekreterare


Protokoll fört vid styrelsemöte Folkets Hus Förening 19/2, 2018

Närvarande: Karl-Axel Olovsson, Solveig Olovsson, Henry Islo, PeGe Svensson, Bernt Staremo, Eva Baranyai, Bo Johansson.

§1. Mötet öppnas av ordförande Karl-Axel Olovsson som hälsar alla välkomna.

§2. Det förelagda förslaget till dagordning godkänns.

§3. Föregående protokoll godkänns.

§4. Ekonomi: 57 062:- tot., lån 49 360:-

§5. Skrivelser: Inga skrivelser .

§6. Rapporter: Henry föreslog att vi i samband med förestående vattenmätarbyte monterar en flödesvakt. Nyligen så hade vi ett läckage i ungdomslokalen som kunde ha förhindrats om vi haft en flödesvakt. Henry tar detta vidare och kollar kostnader mm.

Henry anser att medlemsavgiften till ”Folkets Hus & Parker” är alldeles för hög i förhållande till vad vi får i utbyte, styrelsen beslutade att avsluta samarbetet.

Bosse meddelade att revisionen är godkänd.

Karl-Axel rapporterade resultatet från brandsynen, ett flertal åtgärder krävs bl.a. måste ridågardinerna brandsäkras eller tas bort helt, dessutom skall brandsläckare och brandvarnare funktionstestas med jämna intervaller. Styrelsen ser till att bristerna åtgärdas.

§7. Projekt: Årsmöte 26/2 kl. 18.00, styrelsen samlas 17.00. Sollan bakar bullar till ca 30 personer.

Björkarna som skall tas bort kommer att ske med gemensamma krafter tillsammans med medlemmar som har kunskaper och utrustning som krävs.

§8. Aktiviteter: Planering pågår för ”Vårparty i Flygsfors”, Kalle och Sollan ansvarar, förslag på datum är 7–8 april.

§9. Övriga frågor: Inga frågor.

§10. Nästa möte bestäms vid årsmötet 26/2

§11. Mötet avslutas och ordförande Karl-Axel Olovsson tackar för visat intresse.


Vid protokollet                                                             Justeras


……………………………………………………………..         …………………………………………………………….

Bernt Staremo, sekreterare                                      PeGe Svensson
Flygsfors
Folkets Hus
Nyheter