Flygsfors Glasriket Flygsfors Samhällsförening Flygsfors Folkets Husförening Glasbruk kring Flygsfors Sevärdheter Vandringsleder
Hans Nilsson, mobil: +46(0)76 113 70 18.  E-post: skogsvagen.flygsfors@gmail.com

Protokoll fört vid styrelsemöte Folkets Hus Förening 18-01-15

Närvarande: Karl-Axel Olovsson, Solveig Olovsson, Pe-Ge Svensson, Henry Islo, Bernt Staremo.

§1.  Mötet öppnas av ordförande Karl-Axel Olovsson som hälsar alla välkomna.

§2.  Det förelagda förslaget till dagordning godkänns.

§3.  Föregående protokoll godkänns.

§4.  Ekonomi: Behållning alla konton = 63 083 kr, lån = 49 720 kr.

§5.  Skrivelser: Inga skrivelser har inkommit.

§6.  Rapporter: När renoveringen av källaren är klar krävs en ordentlig städning och       iordningställande  av lampor mm. Kalle sammankallar städpatrullen när det blir dags.

§7.  Projekt: Kalle har kollat med trädfällare för nedtagning av björkarna, de anser att björkarna är för stora att fällas hela och därför krävs maskin med lift för att ta ned dem bitvis. Tanken att materialet (björkved) skulle vara tillräcklig ersättning för nedtagningen var nog ett önsketänkande. Kalle forskar vidare hur vi hittar den bästa och billigaste lösningen.

Fastighetens ytterdörrar är i dåligt skick och behöver bytas ut på sikt. Dåligt skick är även asfalteringen på baksidan av fastigheten, föreslogs att vi kollar med kommunen om och när de har asfalteringsjobb i närheten och ev. kunna få hjälp att fixa detta.

§8.  Aktiviteter: Inga denna gång

§9.  Övriga frågor: Inga övriga frågor.

§10. Nästa möte är 19/2, kl 18:30, Pe Ge fixar fika.

§11. Mötet avslutas och ordförande Karl-Axel Olovsson tackar för visat intresse.


Vid protokollet   Justeras


………………………………………………………….  ……………………………………………….

Bernt Staremo                              Karl-Axel Olovsson

SekreterareProtokoll fört vid styrelsemöte Folkets Hus Förening 17-12-27

Närvarande: Karl-Axel Olovsson, Solveig Olovsson, Pe-Ge Svensson, Henry Islo, Bo Johansson, Bernt Staremo.

§1.  Mötet öppnas av ordförande Karl-Axel Olovsson som hälsar alla välkomna.

§2.  Det förelagda förslaget till dagordning godkänns.

§3.  Föregående protokoll godkänns.

§4.  Ekonomi: Behållning alla konton = 70 236. Det är full fart på bokningen av Folkets Hus, fram till       nu så är redan 5 datum bokade.

§5.  Skrivelser: Inga skrivelser har inkommit.

§6.  Rapporter: Renoveringen av källaren fortskrider på ett bra sätt, nu återstår endast läggning av       klinkers på golvet vilket beräknas vara klart under mars månad.

      Eva Karlsson från Folkets Hus och Parker kom för att informera, torsdag 7/12 kl 11.00. Kalle,       Sollan och Henry deltog, bra info och tips om hur man kan aktivera föreningen var den allmänna       uppfattningen. Det finns också möjligheter att söka bidrag för olika aktiviteter. En idé (bland       flera) kan vara att hyra in en clown för dagis och skolbarn i Orrefors/Flygsfors så de slipper åka till       Nybro.

      Ett annat exempel är att söka samarbeten med Fröseke FH för gemensamma evenemang.

§7.  Projekt: Björkar måste tas ned då det finns risk för stormskador av fastigheten, Kalle kontaktar       lämpligt företag för jobbet, allt ris och stockar skall forslas bort av den som anlitas.

      Lotteri enl. PRO-modell skall ersätta lotteriringar, genom denna ändring kan vi spara 50 kr per       lotteri. Bernt får som uppgift att fixa detta.

§8.  Aktiviteter: Inga aktiviteter denna gång.

§9.  Övriga frågor: Inga övriga frågor.

§10. Nästa möte är 15/1, kl 18:30, Sollan fixar fika.

§11. Mötet avslutas och ordförande Karl-Axel Olovsson tackar för visat intresse.


Vid protokollet   Justeras


…………………………………………………….  ……………………………………………….

Bernt Staremo                              Karl-Axel Olovsson

Sekreterare
Protokoll fört vid styrelsemöte Folkets Hus Förening 17 11 27

Närvarande: Karl-Axel Olovsson, Henry Islo, Bo Johansson, Eva Baranyai, Bernt Staremo.

§1.  Mötet öppnas av ordförande Karl-Axel Olovsson som hälsar alla välkomna.

§2.  Det förelagda förslaget till dagordning godkänns.

§3.  Föregående protokoll godkänns.

§4.  Ekonomi: Behållning alla konton = 65 247 kr, lån 51 040 kr.

§5.  Skrivelser: Inga skrivelser har inkommit.

§6.  Rapporter: Eva Karlsson från Folkets Hus och Parker kommer för att informera,

      torsdag 7/12 kl 11.00.

§7.  Projekt: Renoveringen av källaren har påbörjats, Kalle tar upp frågan om kostnader för byte

      av trasiga kakelplattor på toaletterna.

§8.  Aktiviteter: Musiktävling quiz med 3-rätters, lördag 2/12 kl. 18.00 Mat: Sollan o. Bernt fixar

      Dukning lördag kl.10.00. Städning söndag 10.00.

§9.  Övriga frågor: Inga övriga frågor.

§10. Nästa möte är 27/12 kl 18:30, Bernt fixar fika.

§11. Mötet avslutas och ordförande Karl-Axel Olovsson tackar för visat intresse.


Vid protokollet   Justeras


………………………………………………………….  ……………………………………………….

Bernt Staremo                              Karl-Axel Olovsson

Sekreterare
Protokoll fört vid styrelsemöte Folkets Hus Förening 23/10 2017

Närvarande: Karl-Axel Olovsson, Solveig Olovsson, PeGe Svensson, Bo Johansson, Eva Baranyai, Henry Islo, Bernt Staremo.

§1.  Mötet öppnas av ordförande Karl-Axel Olovsson som hälsar alla välkomna.

§2.  Det förelagda förslaget till dagordning godkänns.

§3.  Föregående protokoll godkänns.

§4.  Ekonomi: Total 69 657:65 kr, Lån 51 600:-

§5.  Skrivelser: Inbjudan till en kväll om Koperativt entreprenörsskap ”De osynliga företagarna” inbjudan lades till handlingarna.

§6.  Rapporter: Eva flyttar den 12/11 så frågan kom upp var burkar och flaskor till pantamera skall lämnas. Tills vidare kan de lämnas på samma ställe, Kalle och Solan erbjöd sig att ta över när det blir aktuellt.

Karl-Axel och Solveig var på mötet om Folkparkerna som avhölls i Blomstermåla. De var väldigt imponerade över de framtidscenarier, idéer och möjligheter som de fick ta del av och som de beskrev på ett mycket engagerat sätt. En uppföljning med besök från Folkets Hus o Parker, Eva Karlsson, planeras i november.

§7.  Projekt: Renoveringen av källarplanet startar början nov. beräknas pågå 4–6 månader.

§8.  Aktiviteter: Kroppkakefest februari/mars 2018 under planering av Kalle/Solan.

F-nytt kommer ut i november.

Musiktävling (quiz med tillbehör, typ 3-räters) Kalle/Solan tar kontakt med Mikael Egan som sköter quizen för att hitta lämpligt datum.

§9.  Övriga frågor: Barbro Fernström avstod från att hyra lokalen i F.H. då hon hittat annan lokal.  Den nya Folketshus-skylten på annonspelaren den blev väldigt fin, stort tack till de som fixat den. Henry och Eva har skrivit en artikel om ”Företagare i Flygsfors” för Madesjö Hembygdsförenings årskrönika 2018. Intressant och informativ artikel, snyggt jobbat.

§10. Nästa möte är 27/11 kl 18:30, Eva fixar fika.

§11. Mötet avslutas och ordförande Karl-Axel Olovsson tackar för visat intresse.

Vid protokollet   Justeras


………………………………………………………….  ……………………………………………….

Bernt Staremo                              Karl-Axel Olovsson

Sekreterare


Flygsfors
Folkets Hus
Nyheter