Flygsfors Glasriket Flygsfors Samhällsförening Flygsfors Folkets Husförening Glasbruk kring Flygsfors Sevärdheter Vandringsleder
Hans Nilsson, mobil: +46(0)76 113 70 18.  E-post: skogsvagen.flygsfors@gmail.com


Protokoll fört vid styrelsemöte Folkets Hus Förening 19/2, 2018

Närvarande: Karl-Axel Olovsson, Solveig Olovsson, Henry Islo, PeGe Svensson, Bernt Staremo, Eva Baranyai, Bo Johansson.

§1. Mötet öppnas av ordförande Karl-Axel Olovsson som hälsar alla välkomna.

§2. Det förelagda förslaget till dagordning godkänns.

§3. Föregående protokoll godkänns.

§4. Ekonomi: 57 062:- tot., lån 49 360:-

§5. Skrivelser: Inga skrivelser .

§6. Rapporter: Henry föreslog att vi i samband med förestående vattenmätarbyte monterar en flödesvakt. Nyligen så hade vi ett läckage i ungdomslokalen som kunde ha förhindrats om vi haft en flödesvakt. Henry tar detta vidare och kollar kostnader mm.

Henry anser att medlemsavgiften till ”Folkets Hus & Parker” är alldeles för hög i förhållande till vad vi får i utbyte, styrelsen beslutade att avsluta samarbetet.

Bosse meddelade att revisionen är godkänd.

Karl-Axel rapporterade resultatet från brandsynen, ett flertal åtgärder krävs bl.a. måste ridågardinerna brandsäkras eller tas bort helt, dessutom skall brandsläckare och brandvarnare funktionstestas med jämna intervaller. Styrelsen ser till att bristerna åtgärdas.

§7. Projekt: Årsmöte 26/2 kl. 18.00, styrelsen samlas 17.00. Sollan bakar bullar till ca 30 personer.

Björkarna som skall tas bort kommer att ske med gemensamma krafter tillsammans med medlemmar som har kunskaper och utrustning som krävs.

§8. Aktiviteter: Planering pågår för ”Vårparty i Flygsfors”, Kalle och Sollan ansvarar, förslag på datum är 7–8 april.

§9. Övriga frågor: Inga frågor.

§10. Nästa möte bestäms vid årsmötet 26/2

§11. Mötet avslutas och ordförande Karl-Axel Olovsson tackar för visat intresse.


Vid protokollet                                                             Justeras


……………………………………………………………..         …………………………………………………………….

Bernt Staremo, sekreterare                                      PeGe SvenssonProtokoll fört vid styrelsemöte Folkets Hus Förening 18-01-15

Närvarande: Karl-Axel Olovsson, Solveig Olovsson, Pe-Ge Svensson, Henry Islo, Bernt Staremo.

§1.  Mötet öppnas av ordförande Karl-Axel Olovsson som hälsar alla välkomna.

§2.  Det förelagda förslaget till dagordning godkänns.

§3.  Föregående protokoll godkänns.

§4.  Ekonomi: Behållning alla konton = 63 083 kr, lån = 49 720 kr.

§5.  Skrivelser: Inga skrivelser har inkommit.

§6.  Rapporter: När renoveringen av källaren är klar krävs en ordentlig städning och       iordningställande  av lampor mm. Kalle sammankallar städpatrullen när det blir dags.

§7.  Projekt: Kalle har kollat med trädfällare för nedtagning av björkarna, de anser att björkarna är för stora att fällas hela och därför krävs maskin med lift för att ta ned dem bitvis. Tanken att materialet (björkved) skulle vara tillräcklig ersättning för nedtagningen var nog ett önsketänkande. Kalle forskar vidare hur vi hittar den bästa och billigaste lösningen.

Fastighetens ytterdörrar är i dåligt skick och behöver bytas ut på sikt. Dåligt skick är även asfalteringen på baksidan av fastigheten, föreslogs att vi kollar med kommunen om och när de har asfalteringsjobb i närheten och ev. kunna få hjälp att fixa detta.

§8.  Aktiviteter: Inga denna gång

§9.  Övriga frågor: Inga övriga frågor.

§10. Nästa möte är 19/2, kl 18:30, Pe Ge fixar fika.

§11. Mötet avslutas och ordförande Karl-Axel Olovsson tackar för visat intresse.


Vid protokollet   Justeras


………………………………………………………….  ……………………………………………….

Bernt Staremo                              Karl-Axel Olovsson

SekreterareProtokoll fört vid styrelsemöte Folkets Hus Förening 17-12-27

Närvarande: Karl-Axel Olovsson, Solveig Olovsson, Pe-Ge Svensson, Henry Islo, Bo Johansson, Bernt Staremo.

§1.  Mötet öppnas av ordförande Karl-Axel Olovsson som hälsar alla välkomna.

§2.  Det förelagda förslaget till dagordning godkänns.

§3.  Föregående protokoll godkänns.

§4.  Ekonomi: Behållning alla konton = 70 236. Det är full fart på bokningen av Folkets Hus, fram till       nu så är redan 5 datum bokade.

§5.  Skrivelser: Inga skrivelser har inkommit.

§6.  Rapporter: Renoveringen av källaren fortskrider på ett bra sätt, nu återstår endast läggning av       klinkers på golvet vilket beräknas vara klart under mars månad.

      Eva Karlsson från Folkets Hus och Parker kom för att informera, torsdag 7/12 kl 11.00. Kalle,       Sollan och Henry deltog, bra info och tips om hur man kan aktivera föreningen var den allmänna       uppfattningen. Det finns också möjligheter att söka bidrag för olika aktiviteter. En idé (bland       flera) kan vara att hyra in en clown för dagis och skolbarn i Orrefors/Flygsfors så de slipper åka till       Nybro.

      Ett annat exempel är att söka samarbeten med Fröseke FH för gemensamma evenemang.

§7.  Projekt: Björkar måste tas ned då det finns risk för stormskador av fastigheten, Kalle kontaktar       lämpligt företag för jobbet, allt ris och stockar skall forslas bort av den som anlitas.

      Lotteri enl. PRO-modell skall ersätta lotteriringar, genom denna ändring kan vi spara 50 kr per       lotteri. Bernt får som uppgift att fixa detta.

§8.  Aktiviteter: Inga aktiviteter denna gång.

§9.  Övriga frågor: Inga övriga frågor.

§10. Nästa möte är 15/1, kl 18:30, Sollan fixar fika.

§11. Mötet avslutas och ordförande Karl-Axel Olovsson tackar för visat intresse.


Vid protokollet   Justeras


…………………………………………………….  ……………………………………………….

Bernt Staremo                              Karl-Axel Olovsson

Sekreterare

Flygsfors
Folkets Hus
Nyheter