Hans Nilsson, mobil: +46(0)76 113 70 18.  E-post: skogsvagen.flygsfors@gmail.com
Flygsfors Glasriket Flygsfors Samhällsförening Flygsfors Folkets Husförening Glasbruk kring Flygsfors Sevärdheter Vandringsleder

Flygsfors Folkets Husförenings Styrelse för år 2017

Ordförande:             Karl-Axel Olovsson   
Adress:                   Lagunvägen 3          Mobil: 070 -  628 44 95
                               380 40 ORREFORS
Email:                      karlaxel.olovsson@gmail.com

Vice ordförande:      P - G Svensson

Sekreterare:            Bernt Staremo

  Vice sekreterare:     Vakant

Kassör:                   Monika Hagström

Styrelseledamöter:   Eva Baranyai

Styrelseersättare:    Jessica Molander

Revisor:                   Bo Johansson

Revisor suppleant:    Lena Slättman

Ombud marknadskommittén: Vakant

Framtidsgruppen:     Hans Nilsson

Valberedningen:       Gullan Svensson

                               Pe-Ge Svensson

                               Vakant


Flygsfors
Folkets Hus
styrelse