Hans Nilsson, mobil: +46(0)76 113 70 18.  E-post:  hansnilssoniflygsfors@protonmail.com

Flygsfors

Föreningar

Flygsfors Glasriket Glasbruk kring Flygsfors Sevärdheter Vandringsleder


Här i Flygsfors finns det många mycket livaktiga föreningar.

Det är en tradition från förr, att när det var något som skulle göras i Flygsfors och även i andra samhälle, bildades en förening för ändamålet.

Flygsfors Samhällsförening är föreningen för att tillvarata och föra vidare Flygsforsbornas önskemål och kan vara en länk mellan samhället och olika myndigheter och företag. Föreningen har bla iordningställt busskuren på Rönnbärsvägen. Så kan barnen stå under tak i regn och rusk och slipper komma genomvåta och frusna till skolan.
Det senaste är engagemanget för att alla i Flygsfors ska få IT genom glasfiberkabel i samhället. Det är inte lätt, det finns många bromsar.

Flygsfors Folkets Husförening. Folkets Hus är byggt i slutet av 1930-talet och invigdes 1937. Det är samhällets samlingslokal, som används till: uthyrning för fest och dans, till teater, sammanträden med olika föreningar/företag, filmvisning och föredrag mm mm.

Flygsfors Skytteförening. skjuter hej vilt, överallt, närsomhelst, varsomhelst och speciellt på söndagarna.

Flygsfors Fiskekommittè, verkar för bra fiske och bra kräftfiske i Dammen. Det senaste stora projektet var iordningsställandet av de två spångarna invid Dammen. Den ena spången finns mellan gamla järnvägsvallen och Solterrassen och den andra går i en båge mellan Solterrassen och fotbollsplanen. Det har varit förenat med stora svårigheter att kunna bygga dessa spångar, speciellt den som finns mellan Solterrassen och fotbollsplanen. Materialet till spångarna har till allra största delen sponsrats av företag i samhället.

Flygsfors/Gadderås Idrottsförening, har många bollar I luften.

Damklubben, har en mycket betydande uppgift för idrottsföreningen, och ordnar lotterier, syr och säljer. Det genererar inkomster för idrottsföreningen.

Unga Örnar, har bl a teaterverksamhet här i Folkets hus, med kabaréer mm.

Förskolan, har många barn, inte bara från Flygsfors utan även från de omkringliggande samhällena. Det om något är ett bevis på att människor trivs här i samhället.

Fritidsgården, har många ungdomar, även från andra samhällen.